In goed overleg uit elkaar

Wilt u in goed overleg uit elkaar? Dan is mediation voor u het schikte middel. Als ervaren mediator begeleid ik partijen in een paar stappen naar een gedragen oplossing.

Het feit dat ik tevens advocaat ben heeft voor u als voordeel dat ik u goed kan informeren over uw juridische positie en ik u daarnaast kan uitleggen hoe een rechter omgaat met de kwesties waar u tegenaan loopt.  

Als mediator zit ik met beide partijen om tafel. Ik zorg in uw bijzijn voor het in goede banen leiden van de gesprekken en voor de structuur. Ik vind het belangrijk dat ieder van partijen zijn persoonlijke verhaal kan vertellen en dat alle wensen en belangen helder in beeld worden gebracht. Tijdens dat proces moeten emoties de ruimte krijgen. Zo worden opgekropte gevoelens voorkomen of uit de weg geruimd. Dit is nodig om overeenstemming te bereiken. Ik begeleid u bij het transformeren van negatieve emoties, zoals boosheid, angsten of zorgen, naar meer rust en vertrouwen in goede oplossingen. Zo effen ik samen met u het pad naar werkbare afspraken. Als mediator geef ik de kaders aan. Het is mijn streven u op eenvoudige en snelle wijze te ondersteunen in het bereiken van overeenstemming. 

werkwijze

Ik maak als mediator met u een agenda van alles wat moet worden geregeld. Tijdens de mediationgesprekken worden vervolgens per onderwerp afspraken gemaakt. Hoeveel gesprekken u nodig heeft bepaalt u zelf. De gemaakte afspraken worden door mij vast gelegd in een overeenkomst, ook wel 'convenant' genoemd (lees hieronder meer over het convenant).

Kinderen

Zeker als u kinderen heeft is mediation belangrijk. Kinderen hebben baat bij zoveel mogelijk harmonie tussen ouders, ook tijdens en na een scheiding. Als ouders met elkaar in gesprek gaan en blijven, kan een goede basis worden gelegd voor het voortgezette ouderschap na de scheiding. Als mediator begeleid ik u bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

Ouderschapsplan

Als u samen minderjarige kinderen heeft, moet u volgens de wet eerst een ouderschapsplan sluiten, alvorens een rechter de echtscheiding kan uitspreken. Ook een geregistreerd partnerschap kan pas worden ontbonden na het sluiten van een ouderschapsplan.

In een ouderschapsplan moet u volgens de wet in ieder geval regelen:

  • de verblijfplaats van de kinderen
  • een omgangsregeling
  • de verdeling van de kosten van de kinderen
  • de wijze waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken aangaande de kinderen en hun eventuele vermogen.

Echtscheidingsconvenant

In een convenant regelt u de gevolgen van de echtscheiding en legt u de afspraken vast over onder meer:

  • het woonhuis
  • de inboedel
  • het vermogen
  • een eventueel eigen bedrijf
  • het pensioen

als er een ouderschapsplan en convenant is gesloten, moet een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Vervolgens geeft de rechtbank binnen enkele weken een echtscheidingsbeschikking af, zonder dat partijen zelf naar de rechtbank hoeven. Als beide partners daarna een akte van berusting tekenen, kan de beschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat moment van inschrijving is de officiële datum van echtscheiding.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Als er minderjarige kinderen zijn moet dezelfde route worden gevolgd als in geval van een echtscheiding (ouderschapsplan, convenant en gemeenschappelijk verzoekschrift indienen bij de rechtbank).

Als er geen minderjarige kinderen zijn, kunt u kiezen voor dezelfde procedure als in het geval van echtscheiding zodat u een beschikking krijgt (en daarmee tevens een 'executoriale titel', dat wil zeggen: daarmee kunt u bij niet-nakoming van gemaakte afspraken zonder tussenkomst van een rechter nakoming van gemaakte afspraken vorderen), maar kunt u er ook voor kiezen het convenant aan de gemeente toesturen ter inschrijving en beëindiging van het geregistreerd partnerschap (zonder rechterlijke uitspraak en dus geen executoriale titel).

Beëindiging samenwonen

In geval van beëindiging van het samenwonen staat het partijen vrij hoe zij de gevolgen van het uit elkaar gaan willen regelen. Zij kunnen ervoor kiezen om de afspraken vast te leggen in een convenant en desgewenst (ten behoeve van de nakoming van gemaakte afspraken) in een notariële akte.

Hoelang duurt een mediation-traject?

Hoeveel gesprekken u nodig hebt, bepaalt u zelf. Sommige partijen zijn het bijvoorbeeld al over een aantal zaken eens.Verder hangt het af van het aantal onderwerpen dat moet worden geregeld: heeft u een eigen woning of een huurwoning, heeft u wel of niet minderjarige kinderen, bent u in loondienst of heeft u eigen bedrijf, enz.

Wat kost een mediation-traject?

De ervaring leert dat een mediation-traject in veruit de meeste gevallen aanzienlijk goedkoper is dan een procedure bij de rechtbank. U bepaalt immers zelf hoeveel gesprekken u nodig heeft. Voorts betaalt u samen één gespecialiseerde advocaat-mediator. Ik werk als mediator op uurbasis.

mr. Suze Weitjens is een gecertificeerd mediator (lid MfN-register) en gespecialiseerd echtscheidingsbemiddelaar (lid vFAS-advocaat) en kan u deskundig als mediator bijstaan.

Copyright © WLAW advocatuur | mediation