Arbeidsrecht

Voor WERKNEMERS en WERKGEVERS

Voor alle mogelijke ontslagprocedures kunt u bij ons terecht, zoals onder meer:

  • ontslag om bedrijfseconomische redenen
  • ontslag wegens (vermeend) disfunctioneren
  • ontslag wegens reorganisatie
  • enz.

Ontslagroutes:

In geval van ontslag kunnen verschillende wegen worden bewandeld, zoals:

  • een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
  • een UWV-procedure

Win tijdig advies in:
Bespreek vooraf de rechtmatigheid en consequenties van een voorgenomen ontslag.

Ook het aanpassen van arbeidsvoorwaarden, of een verandering van functie kan aanleiding zijn om tijdig advies in te winnen.

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid:

Sinds de nieuwe Wet werk en Zekerheid vanaf 1 januari 2015 (in fases) in werking is getreden, zijn er veel dingen veranderd. Zo kan bij een arbeidsovereenkomst tot zes maanden geen proeftijd meer worden overeengekomen. En moet een werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer duurt dan zes maanden, uiterlijk een maand voor de afloop van deze arbeidsovereenkomst een aanzegging versturen als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Als dat niet tijdig gebeurt, is de werkgever een vergoeding aan de werknemer een vergoeding verschuldigd.

Ook ontstaat nu eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ketenregeling). En in geval van ontslag of niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd.

Kortom, er zijn een hoop regels waar u mee te maken kunt krijgen. Het is daarom verstandig tijdig advies in te winnen over uw positie en de gevolgen van één en ander.

Copyright © WLAW advocatuur | mediation